Centrum pomocy

Informacje podstawowe
 • Co to jest domena?
  Domena komunikacyjna będąca elementem architektury sieci internet. Internetowa przestrzeń jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym jak i ze względu na położenie geograficzne.
  Domena zawiera w sobie nazwę hosta lub usługi oraz informację dotyczącą jego lokalizacji. Innymi słowy domena jest adresem internetowym dzięki, króremu można identyfikować i komunikować się z wybranymi firmami lub osobami.
 • Jakie są rodzaje domen internetowych?
  Domeny globalne najwyższego poziomu:
  com - organizacje handlowe
  edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne
  gov - przedstawicielstwa rządowe
  mil - organizacje militarne
  net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci
  int - organizacje międzynarodowe
  org - inne organizacje
  Domeny narodowee:
  np. pl - Polska, us - Stany Zjednoczone, es - Hiszpania, de - Niemcy, co.uk - Wielka Brytania itd.
  Domeny funkcjonalne:
  np. com.pl, net.pl, org.pl itd.
  Domeny regionalne:
  np. babia-gora.pl, beskidy.pl, cieszyn.pl itd.
  Domena europejska:
  .eu
 • Jakie są ograniczenia przy tworzeniu nazwy domeny?
  • Poprawna nazwa domeny powinna składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-"
  • Wyjątkiem są domeny polskie gdzie dopuszczone są znaki diakrytyczne ( domeny IDN ), czyli popularnie tzw. "ogonki"
  • Znak myślnika "-" nie może występować na początku, na końcu oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji nazwy domeny
  • Maksymalna liczba znaków w nazwie domeny wynosi 63
  • Minimalna liczba znaków dla domen polskich wynosi 1, domen globalnych 2-3 znaki, domen europejskich 2 znaki
  • Niedozwolona jest rejestracja domen, które są nazwą usług sieciowych, np. ftp, http itd.
 • Na jaki okres można rejestrować domeny?
  Domeny polskie, globalne i europejskie można rejestrować na okres 1-10 lat. Informacje na temat okresu rejestracji dla pozostałych domen są dostępne TUTAJ (przycisk 'szczegóły' przy danym rozszerzeniu).
 • Jak zarejestrować nazwę domeny w Dinfo.pl?
  Aby zarejestrować domenę należy przesłać do Dinfo.pl poprawnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej. Następnym krokiem jest dokonanie płatności za rejestrowaną nazwę domeny w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W sytuacji gdy w określonym wyżej terminie Dinfo.pl nie otrzyma opłaty abonamentowej za domenę, proces rejestracji domeny nie będzie dalej kontynuowany, a nazwa domeny stanie się dostępna dla innych wnioskodawców.
 • Jakie dane powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny?
  • prawidłową nazwę domeny
  • imię i nazwisko wnioskodawcy lub pełną nazwę firmy
  • adres zamieszkania lub adres siedziby
  • adres korespondencyjny jeśli różni się od adresu zamieszkania bądź siedziby
  • NIP, REGON, a dla osób fizycznych PESEL
  • numer telefonu kontaktowego, aktualny adres email
  • serwery nazw ( serwery DNS )
 • Jak długo trwa rejestracja nazwy domeny?
  Rejestracja domeny następuje w ciągu 72 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym. Domena zostanie niezwłocznie zarejestrowana ( jeśli rejestr domeny umożliwia rejestrację w czasie rzeczywistym ) w przypadku:
  • otrzymania przez Dinfo.pl potwierdzenia dokonania wpłaty przesłanego faxem, pocztą elektroniczną ( .PDF, zdjęcie lub skan )
  • samodzielnej rejestracji z wykorzystaniem środków zgromadzonych na "portfelu"
 • Jak sprawdzić czy domena, którą chce zarejestrować jest wolna?
  W celu sprawdzenia dostępności nazwy domeny należy skorzystać z wyszukiwarki:
  http://dinfo.pl/rejestracja-domeny
 • Co to jest WHOIS?
  WHOIS jest ogólnodostępną bazą danych o domenach i ich abonentach. Dane WHOIS zawierają między innymi:
  • nazwę Abonenta
  • adres Abonenta
  • datę rejestracji, datę wygaśnięcia, datę ostatniej aktualizacji
  • serwery nazw ( DNS ), na których jest zaparkowana domena

  Dane, które są publikowane w WHOIS zależą od typu domeny oraz statusu prawnego Abonenta.
  • dla domen polskich uzyskamy dane Abonenta będącego firmą lub osoba ficzyczną, która wyraziła na to zgodę
  • dla domen globalnych uzyskamy dane Abonenta bez względu na jego status prawny
  • dla domen europejskich uzyskamy tylko dane Abonenta będącego firmą, dane osób fizycznych nie są publikowane

  Adresy internetowe WHOIS dla różnych typów domen:
 • Kto to jest Abonent domeny?
  Abonent domeny, często zwany Dysponentem, to firma lub osoba fizyczna, która ma wyłączne prawo do rozporządzania zarejestrowaną dla niej nazwą domeny.
 • Dane abonenta potrzebne do rejestracji domeny.
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy
  • adres zamieszkania lub adres siedziby
  • adres korespondencyjny jeśli różni się od adresu zamieszkania bądź siedziby
  • NIP, REGON, a dla osób fizycznych PESEL
  • numer telefonu kontaktowego, aktualny adres email

Cofnij do kategorii »

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024