Centrum pomocy

Transfer domen
 • Co to jest Authinfo/AuthCode?
  Authinfo ( domeny polskie ) i AuthCode ( domeny globlane ) to kody jednoznacznie autoryzujące domenę, które są wymagane do przeprowadzenia transferu ( zmiany rejestratora ).
 • Jak otrzymać Authinfo/AuthCode dla domeny zarejestrowanej w Dinfo.pl?
  Kod Authinfo/AuthCode jest wydawany na wniosek abonenta domeny. W celu uzyskania kodu Authinfo/AuthCode należy wypełnić dokument http://dinfo.pl/pdf/authinfo.pdf, a następnie wysłać go do Dinfo.pl faxem, drogą elektroniczną ( np. skan ) lub pocztą. Czas oczekiwania na wydanie kodu wynosi do 2 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku.
 • Jak dokonać transferu domeny polskiej do Dinfo.pl z NASK?
  Zgłoszenia transferu domeny z NASK do Dinfo.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej ( http://dinfo.pl/transfer-domeny ) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen z NASK nie wymaga podania kodu Authinfo.

  Po dokonaniu zgłoszenia, w panelu administracyjnym należy wygenerować wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla Dinfo.pl. Wygenerowany dokument należy podpisać, opieczętować i wysłać faksem do NASK, załączając odpowiednie dokumenty ( http://dns.pl/porozumienie/FAQ.html#4 ).

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NASK, na adres email podany we wniosku zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia transferu. Brak potwierdzenia w ciągu 5 dni jest jednoznaczny z rezygnacją z transferu.

  Transfer domen .pl jest bezpłatny, a okres rozliczeniowy nie ulega zmianie.
 • Jak dokonać transferu domeny polskiej do Dinfo.pl od innego partnera NASK?
  Zgłoszenia transferu domeny od partnera NASK do Dinfo.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej ( http://dinfo.pl/transfer-domeny ) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen .pl od innego partnera NASK wymaga podania kodu Authinfo, po który należy zwrócić się do obecnego rejestratora domeny.

  Po dokonaniu zgłoszenia transfer domeny jest automatycznie inicjowany, a na adres email abonenta zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia transferu. Brak potwierdzenia w ciągu 5 dni jest jednoznaczny z rezygnacją z transferu.

  Przed zgłoszeniem transferu należy upewnić się u obecnego rejestratora jaki adres e-mail jest przypisany do domeny i ewentualnie dokonać jego aktualizacji. Jeżeli transfer został zainicjowany, a wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer została wysłana na nieaktualny adres e-mail to należy: anulować procedurę transferu, dokonać zmiany adresu email u obecnego rejestratora i zainicjować transfer ponownie.

  Transfer domen .pl jest bezpłatny, a okres rozliczeniowy nie ulega zmianie.
 • Jak dokonać transferu domeny globalnej do Dinfo.pl?
  Zgłoszenia transferu domeny globalnej do Dinfo.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej ( http://dinfo.pl/transfer-domeny ) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen globalnych wymaga podania kodu AuthCode, po który należy zwrócić się do obecnego rejestratora domeny.

  Po dokonaniu zgłoszenia transferu należy wnieść opłatę abonametową zgodnie z cennikiem usług ( http://dinfo.pl/cennik-domen ) lub wykorzystać do tego celu środki z "portfela". Transfer domeny zostanie zainicjowany w ciągu 72 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Dinfo.pl lub automatycznie przy wykorzystaniu środków z "portfela". Transfer wymaga potwierdznia w termine 5 dni od chwili zainicjowania. Na adres email administratora ( administrative contact, admin-c ), który widnieje w WHOIS, zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer.

  Przed zgłoszeniem transferu należy upewnić się u obecnego rejestratora jaki adres e-mail jest przypisany do kontaktu administracyjnego i ewentualnie dokonać jego aktualizacji. Jeżeli transfer został zainicjowany, a wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer została wysłana na nieaktualny adres e-mail to należy: anulować procedurę transferu, dokonać zmiany adresu email u obecnego rejestratora i zainicjować transfer ponownie.

  Transfer jest płatny, a po jego zakończeniu domeny jest przedłużana o 1 rok.
 • Jak dokonać transferu domeny europejskiej do Dinfo.pl?
  Zgłoszenia transferu domeny europejskiej do Dinfo.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej ( http://dinfo.pl/transfer-domeny ) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen .eu wymaga podania kodu Authinfo, po który należy się zwrócić do obecnego rejestratora domeny.

  Po dokonaniu zgłoszenia transferu należy wnieść opłatę abonametową zgodnie z cennikiem usług ( http://dinfo.pl/cennik-domen ) lub wykorzystać do tego celu środki z "portfela". Transfer domeny zostanie zainicjowany w ciągu 72 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Dinfo.pl lub automatycznie przy wykorzystaniu środków z "portfela". Transfer domen .eu jest wykonywany natychmiast i nie wymaga potwierdzenia ze strony abonenta.

  Transfer jest płatny, a po jego zakończeniu domena jest przedłużana o 1 rok.
 • Jak dokonać transferu domeny wewnątrz Dinfo.pl?
  Transfer wewnętrzy dokonuje Dinfo.pl na wniosek abonenta domeny. Abonent domeny powinien wysłać dyspozycję zmiany Klienta Dinfo.pl, występującego w jego imieniu w formie pisemnej, wypełniając wniosek o transfer wewnętrzny w Dinfo.pl.
  Wniosek do pobrania: http://dinfo.pl/pdf/transfer_wewnetrzny.pdf
 • Kiedy można dokonać transferu domeny?
  W zależności od rodzaju domeny i rejestratora, transferu można dokonać:
  • w przypadku transferu domeny .pl z NASK: nie wcześniej niż 5 dni po rejestracji lub transferze i nie później niż 24 dni przed wygaśnięciem.
  • w przypadku transferu domeny .pl od Partnera NASK: nie wcześniej niż 5 dni po rejestracji, transferze lub odnowieniu i nie później niż 6 dni przed wygaśnięciem.
  • w przypadku domen globalnych ( com, net, org, info, biz, name ) transferu można dokonać najwcześniej 60 dni od daty rejestracji.

  Transferu domeny .pl od Partnera NASK można również dokonać na domenie wygasłej. W celu przeprowadzenia transferu z jednoczesnym odnowieniem należy skontaktować się z BOK Dinfo.pl.
 • Jak długo trwa transfer domeny?
  Transfer domeny może trwać od 1 do 14 dni w zależności od rodzaju domeny i procedury transferu.
 • Czy transfer domeny jest płatny?
  Transfer domen polskich jest bezpłatny. Opłata za transfer jest pobierana w przypadku domen globalnych, europejskich i niektórych narodowych (.de, .be, .us, .co), ponieważ wiąże się to ze zmianą okresu rozliczeniowego.

Cofnij do kategorii »

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024