Centrum pomocy

Cesje domen
 • Co to jest cesja praw do domeny?
  Cesja to inaczej zmiana abonenta domeny. Nowy abonent nabywa wyłączne prawa do dysponowania nazwą domeny.
 • Jak przeprowadzić cesję domeny polskiej?
  W celu przeprowadzenia cesji abonent domeny powinien:
  • zalogować sie do panelu administracyjnego
  • jeśli cesja dotyczy jednej domeny, to należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i kliknąć w nazwę domeny, dla której chcemy dokonać cesji. Następnie w metryczce domeny przy Abonencie należy kliknąć "Zmień". Wprowadzenie i zatwierdzenie nowych danych Abonenta, spowoduje wygenerowanie wniosku cesji.
  • jeśli cesja dotyczy wielu domen, to należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i zaznaczyć checkbox'y przy domenach, dla których chcemy dokonać cesji. Następnie z listy rozwijanej pod tabelką należy wybrać "Zmień abonenta". W kolejnym kroku możemy wykorzystać już istniejące dane, wybierając kontakt z listy rozwijanej lub utworzyć nowy przez wypełnienie formularza. Zatwierdzenie zmian spowoduje wygenerowanie wniosku(ów) cesji.

  Wygenerowany dokument cesji jest wysyłany na adres email obecnego Abonenta domeny i jest do wglądu w zakładce "Wnioski zmiany danych". Wniosek cesji powinien zostać podpisany przez obie strony i dostarczony do Dinfo.pl ( faxem, zeskanowany drogą poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną ). Dinfo.pl dokona zmiany danych abonenta po wcześniejszej weryfikacji wniosku, w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania.
 • Jak przeprowadzić cesję domeny globalnej?
  W celu przeprowadzenia cesji abonent domeny powinien:
  • zalogować sie do panelu administracyjnego
  • jeśli cesja dotyczy jednej domeny, to należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i kliknąć w nazwę domeny, dla której chcemy dokonać cesji. Następnie w metryczce domeny przy Abonencie należy kliknąć "Zmień".
  • jeśli cesja dotyczy wielu domen, to należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i zaznaczyć checkbox'y przy domenach, dla których chcemy dokonać cesji. Następnie z listy rozwijanej pod tabelką należy wybrać "Zmień abonenta". W kolejnym kroku możemy wykorzystać już istniejące dane, wybierając kontakt z listy rozwijanej lub utworzyć nowy przez wypełnienie formularza.

  Zmiana danych abonenta dla domen globalnych nie wymaga przesłania do Dinfo.pl wniosku cesji - zmiana Abonenta jest dokonywana bezpośrednio w panelu administracyjnym.
 • Jak przeprowadzić cesję domeny europejskiej?
  Zmiana danych abonenta dla domen .eu nie wymaga przesłania do Dinfo.pl wniosku cesji - zmiana Abonenta jest dokonywana bezpośrednio w panelu administracyjnym.

Cofnij do kategorii »

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024