Centrum pomocy

Zarządzanie domenami
 • Jak zmienić delegację ( serwery DNS ) domeny?
  Zmiany delegacji można dokonać w nastepujący sposób:
  • w panelu administracyjnym w edycji domeny ( "Domeny wszystkie"->klikamy w nazwę domeny ) lub przez mechanizm masowej zmiany ( "Domeny wszystkie"->zaznaczenie checkbox'ów przy domenach i wybranie z listy rozwijanej 'zmień delegację' )
  • wysyłając faksem wniosek o zmianę delegacji - http://dinfo.pl/pdf/zmiana_delegacji.pdf
  • wysyłając dyspozycję z autoryzowanego adresu email

  Przed zmianą delegacji należy zgłosić nazwę domeny nowemu usługodawcy w celu dopisania jej do DNS. Bez tego zmiana delegacji nie będzie możliwa, a system zwróci komunikat z błędem np. "host nie jest skonfigurowany dla domeny" .
 • Jak przekierować domenę na URL?
  W celu przekierowania domeny na adres URL należy wykonać następujące kroki:
  • zalogować się do panelu administracyjnego
  • jeśli domena jest wydelegowana na serwery DNS Dinfo.pl ( ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl ), to należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i kliknąć w nazwę domeny, dla której będzie wykonywana operacja. Następnie z listy rozwijanej wybrać "Przekierowania na IP/URL"->zaznaczyć opcje "Skierowanie domeny na adres URL" i wprowadzić docelowy adres WWW.
  • jeśli domena nie jest wydelegowana na serwery DNS Dinfo.pl ( ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl ), to należy przejść do zakładki DNS->"Lista domen" i kliknąć "Dodaj domenę". W formularzu należy podać nazwę domeny bez przedrostka WWW oraz adres IP 94.152.196.31, pozostawiająć resztę pól bez zmian. Następnie należy zmienić delegację domeny. W tym celu trzeba przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i kliknąć nazwę domeny, którą wcześniej dopisano do DNS. Kontynuując, w "Metryczce domeny" przy pozycji Serwery DNS, klikamy "zmień". W formularzu należy wpisać dwa serwery DNS: ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl. Po zmianie delegacji postępować jak w punkcie wyżej.

  Przekierowanie na adres URL może wymagać propagacji, która trwa do 48 godzin.

  UWAGA:
  W przypadku, gdy domena jest wydelegowana na serwery DNS inne niż Dinfo.pl, skorzystanie z opcji "Przekierowania na IP/URL" spowoduje zmianę delegacji na serwery DNS ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl i skierownie wszystkich rekordów ( w tym rekordów poczty MX ) na adres IP 94.152.196.31. Wszystkie usługi powiązane z nazwą domeny, dla której ustawiono przekierowanie, przestną funkcjonować.
 • Jak przekierować domenę na IP?
  W celu przekierowania domeny na adres IP należy wykonać następujące kroki:
  • zalogować się do panelu administracyjnego
  • jeśli domena jest wydelegowana na serwery DNS Dinfo.pl ( ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl ), to należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i kliknąć w nazwę domeny, dla której będzie wykonywana operacja. Następnie z listy rozwijanej wybrać "Przekierowania na IP/URL"->zaznaczyć opcje "Skierowanie domeny na adres IP" i wprowadzić docelowy adres IP.
  • jeśli domena nie jest wydelegowana na serwery DNS Dinfo.pl ( ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl ), to należy przejść do zakładki DNS->"Lista domen" i kliknąć "Dodaj domenę". W formularzu należy podać nazwę domeny bez przedrostka WWW oraz adres IP na który domena powinna być delegowana, pozostawiająć resztę pól bez zmian. Następnie należy zmienić delegację domeny. W tym celu trzeba przejść do zakładki "Domeny wszystkie" i kliknąć nazwę domeny, którą wcześniej dopisano do DNS. Kontynuując, w "Metryczce domeny" przy pozycji Serwery DNS, klikamy "zmień". W formularzu należy wpisać dwa serwery DNS: ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl.

  Przekierowanie na adres IP wymaga propagacji, która trwa do 48 godzin.

  UWAGA:
  W przypadku, gdy domena jest wydelegowana na serwery DNS Dinfo.pl skorzystanie z opcji "Domeny wszystkie"->"Przekierowania na IP/URL"->"Skierowanie domeny na adres IP" spowoduje wydelegowanie wszystkich rekordów ( w tym rekordów poczty MX ) na podany adres IP. Jeśli zmiany wymaga tylko adres IP rekordu A, to należy go zmienić w DNS->"Lista domen"->kliknąć w nazwę domeny, dla której bedzie dokonywana zmiana->zmienić IP dla domeny/subdomen gdzie TYP = A.
 • Jak dokonać przedłużenia ważności domeny?
  Dinfo.pl wysyła do klienta ( na kontaktowy adres email ) informację o zbliżającym się końcu okresu rozliczeniowego dla domeny wraz z fakturą proforma na co najmniej 21 dni przed wygaśnięciem domeny. Klient powinien wnieść opłatę za przedłużenie domeny na podstawie przesłanej faktury proforma w terminie 10 dni od jej otrzymania. Domeny można przedłużać również samodzielnie w panelu administracyjnym z wykorzystaniem środków zgromadzonych na 'portfelu'. W tym celu należy przejść do zakładki "Domeny wszystkie"->kliknąć "Przedłuż" przy domenie, dla której chcemy przedłużyć okres ważności.

  Opłacenie domeny po dacie wygaśnięcia może spowodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów ( np. opłat za przywrócenie usuniętej domeny, różnych opłat administracyjnych ).
 • Jak zmienić nazwę i dane Abonenta domeny?
  Zmiana abonenta lub danych abonenta wiąże się z koniecznością wygenerowania odpowiedniego wniosku. Więcej informacji w dziale "Cesje domen".

Cofnij do kategorii »

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024