Centrum pomocy

Panel administracyjny
 • W jaki sposób można zalogować sie do panelu administracyjnego?
  Do panelu administracyjnego należy logować się ze strony głównej Dinfo.pl lub ze strony https://panel.dinfo.pl, podając login i hasło.
 • Co zrobić jeśli nie pamiętam hasła do panelu administracyjnego?
  W przypadku, gdy klient zapomniał login lub hasło, to powinien skorzystać z opcji przypomnienia -> http://dinfo.pl/przypomnij-haslo. Właściciel konta lub abonent domeny może również przesłać wniosek o udostępnienie danych dostępowych w formie pisemnej. Wniosek do pobrania: http://dinfo.pl/pdf/dane_dostepowe.pdf
 • Jakie operacje na domenie można wykonać w panelu administracyjnym?
  Panel administracyjny umożliwia wykonanie następujacych operacji na domenie:
  • rejestracji lub przedłużenia ( jeśli pozwoli na to ilość środków w "portfelu" )
  • zmiany delegacji domeny
  • skierowania domeny na IP lub URL
  • wygenerować wniosek aktualizacji danych abonenta
  • wygenerować wniosek cesji
 • Opis poszczególnych zakładek w panelu.
  • Moje dane
  • a) Moje dane - dane do faktury VAT,
   b) Zmiana hasła - zmiana hasła dostępowego do panelu administracyjnego,
   c) Lista Klientów - lista płatników Partnera, dane wykorzystywane do generowania faktury proforma Partner -> Klient końcowy, możliwość nadania Klientowi końcowemu rozszerzonych uprawnień i przypisanie wczesniej zdefiniowanego cennika, możliwość edycji danych Klienta,
   d) Lista Kontaktów - lista Abonentów domen, dane wykorzystywane do rejestracji domen i WHOIS, możliwość edycji danych,
   e) Wnioski zmiany danych - lista aktualizacji danych Abonentów i wnioski cesji
  • Transfer domen
  • a) Zgłoszenie do transferu - zgłoszenie domeny do transferu,
   b) Oczekujące - lista domen zgłoszonych do transferu, których transfer nie został zainicjowany, możliwość inicjowania transferów domen globalnych i .eu,
   c) Niepotwierdzone - lista domen, dla których zainicjowano transfer i wymagają potwierdzenia,
   d) Wykonane - lista wykonanych transferów do Dinfo.pl,
   e) Wygasłe - lista transferów, które nie zostały wykonane i wygasły,
   f) Wnioski transferowe - lista wygenerowanych wnioskow transferowych z NASK, możliwość wydrukowania pełnomocnictwa, udzielanego Dinfo.pl, dla transferowanej domeny z NASK
  • Domeny
  • OPCJE (Future)
   a) Utworzenie opcji - założenie Opcji na wybrane nazwy domen,
   b) Wszystkie - lista założonych, niezrealizowanych Opcji,
   c) Wygasające 14-0 dni - lista Opcji, których okres ważności kończy się w ciągu 14 dni,
   d) Wygasłe - lista Opcji, które wygasły bądź zostały zrealizowane
   TESTY (DNT)
   a) Zgłoszenie do testowania - zgłoszenie domeny do testowania na okres 14 dni,
   b) Wszystkie - lista domen testowanych,
   c) Wygasające 3-0 dni - lista domen, których okres testowania kończy się w ciągu 3 dni,
   REZERWACJE
   a) Zgłoszenie do rejestracji - zgłoszenie domeny do rejestracji, w przypadku domen .pl również jej rezerwacja,
   b) Wszystkie - lista domen zgłoszonych do rejestracji/zarezerwowanych, które oczekują na rejestrację,
   c) Wygasające 3-0 dni - lista domen, których okres rezerwacji kończy się w ciągu 3 dni,
   ZAREJESTROWANE
   a) Domeny wszystkie - lista wszystkich, zarejestrowanych domen na koncie Klienta, możliwość edycji (zmiana DNS, zmiana Abonenta, skierowanie na IP/URL),
   b) Wygasające 21-0 dni - lista domen, których okres ważności kończczy się w ciągu 21 dni,
   c) Wygasłe - lista domen, które wygasły, zostały wytransferowane poza Dinfo.pl lub Klient z nich zrezygnował
  • Płatności
  • ROZLICZENIA Z Dinfo.pl
   a) Mój portfel - stan konta podany jako kwota brutto, lista obciążeń/uznań,
   b) Lista domen/Cennik - lista oferowanych rozszerzeń wraz z aktualnym cennikiem,
   c) Faktury zakupu - lista faktur proforma wystawionych przez Dinfo.pl dla Partnera, możliwość podglądu, wysłania na email i wydruku,
   ROZLICZENIA Z KLIENTAMI
   a) Moje cenniki - lista cenników Partnera do rozliczeń z Klientami końcowymi,
   b) Faktury sprzedaży - lista faktur proforma wystawionych przez Partnera dla Klientów końcowych, możliwość wygenerowania faktury proforma, podgląd oraz wysyłka
   c) Generuj fakturę - generowania faktury proforma Partner -> Klient końcowy,
   d) Szablon faktury - definiowanie układu i wyglądu faktury proforma Partner -> klient
  • DNS
  • DOMENY
   a) Lista domen - lista domen dopisanych do DNS dinfo.com.pl,
   b) Dodaj domenę - możliwość dopisania domeny do DNS dinfo.com.pl,
   c) Importuj domenę - możliwość importu pliku strefy, uzyskanie dostępu do konfiguracji DNS dla domen już skonfigurowanych na serwerach DNS,
   d) Konfiguracja - aktywowanie klastra DNS w podsieci providera Dinfo.pl,
   SERWER DNS
   a) Utwórz serwer - możliwość rejestracji serwera DNS w NASK, KeySystems w domenie zarejestrowanej w Dinfo.pl i obsługiwanej przez Partnera,
   b) Status serwera - sprawdzanie statusu serwera DNS, możliwość zmiany adresów IP
  • Powiadomienia
  • a) Szablony powiadomień - definiowanie układu i wyglądu powiadomień Partner->Klient końcowy,
   b) Lista powiadomień - lista zdefiniowanych powiadomień Partner->Klient końcowy, możliwość włączenia/wyłączenia,
   c) Dodaj powiadomienie - definiowanie powiadomień ( zgłoszenie do rejestracji, rejestracja, przypomnienia, odnowienia itd. ) Partner->Klient końcowy
  • Konfiguracja
  • a) Konfiguracja - definiowanie stałych ( np. nazwa banku i numer rachunku Partnera ), włączanie/wyłączanie wysyłki faktur proforma Partner->Klient końcowy, ustawianie domyślnego adresu IP dla domen dodawanych do serwerów DNS dinfo.com.pl, formatowanie faktur,
   b) Historia operacji - historia operacji wykonanych na domenach Partnera, kontaktach WHOIS i klientach,
   c) Wygląd panelu - możliwość wgrania własnego szablonu panelu administracyjnego,
   d) Dinfo API - zestaw skryptów w PHP umożliwiających zdalną komunikację z Dinfo.pl
  • Narzędzia
  • a) Eksport danych - narzędzie umożliwiające eksport adresów email Abonentów lub Klientów Partnera do pliku CSV lub eksport zarejestrowanych domen do formatu MS EXCEL,
   b) Generator wniosków - generowanie wniosków rejestracji, zmiany danych Abonenta niektórych domen narodowych,
   c) Status transferu - informacja o dostępności lub statusie transferu dla domen globalnych,
   d) Info kontaktów - możliwość sprawdzenia danych Abonenta domeny .pl, adresu email ( wymagane Authinfo domeny lub kontaktu )

Cofnij do kategorii »

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024