Centrum pomocy

Domeny polskie
 • Co to jest domena polska?
  Jest to domena z rozszerzeniem .pl wpisana do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadająca dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.
 • Jakie są rodzaje domen polskich?
  Wyróżniamy następujące rodzaje domen polskich:
  • Domena polska najwyższego poziomu - pl
  • Domena funkcjonalna - np. com.pl, edu.pl, auto.pl
  • Domena regionalna - np. waw.pl, katowice.pl, malopolska.pl
 • Co to jest domena IDN?
  Skrót IDN (ang. Internationalized Domain Name) określa domenę internetową, zawierającą diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne dla danego języka np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.
 • Co to jest DNT ( ang. Domain Name Tasting)?
  Jest to możliwość czternastodniowego testowania nazwy domeny.
 • Co to jest "opcja na domenę"?
  Jest to pierwszeństwo w rejestracji nazwy domeny, w przypadku gdy zostanie uwolniona do puli domen wolnych. Umowa na Opcję jest zawierana na okres 3 lat, a warunki świadczenia usługi określa regulamin http://www.dns.pl/opcje.html
 • Czy dane abonenta domeny polskiej są publikowane w WHOIS?
  Publikacja danych abonenta zależy od jego statusu prawnego. Dane są publikowane jeśli abonentem jest firma lub osoba fizyczna, która wyraziła na to zgodę (domyślnie dane osoby fizycznej są zastrzeżone).
 • Co oznaczają komunikaty bazy WHOIS?
  Domena oczekuje w kolejce na rejestrację - nazwa domeny została zgłoszona do rejestracji. W tym stanie nazwa domeny przebywa 14 dni.
  Domena usunięta z kolejki - nazwa domeny jest usuwana z kolejki do rejestracji. W tym stanie nazwa domeny przebywa 5 dni.
  Domena po zakończeniu okresu rozliczeniowego - zakończył się opłacony okres rozliczeniowy. W tym stanie nazwa domeny przebywa 15 dni.
  Domena po rozwiązaniu umowy - umowa na utrzymanie nazwy domeny została rozwiązana. W tym stanie nazwa domeny przebywa 5 dni.
  Domena - trwa postępowanie wyjaśniające - utrzymywanie nazwy domeny zostało wstrzymane do wyjaśnienia.
  Domena podczas testów - została wykupiona usługa o nazwie Domain Name Tasting (DNT). W tym stanie nazwa domeny przebywa 14 dni.
  Domena po zakończeniu testów - nazwa domeny jest uwalniana po zakończeniu testów. W tym stanie nazwa domeny przebywa 3 dni.

  źródło: dns.pl
 • Na jak długi okres można zarejestrować domenę polską?
  Domenę polską można zarejestrować na okres od 1 roku do 10 lat.

Cofnij do kategorii »

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024